KategorilerKişisel Gelişim

Pozitif psikoloji nedir?

İnsanların olumlu karakter özelliklerini, güçlü yanlarını ve erdemlerini merkeze alan; hayatı daha anlamlı yaşamaya yönlendiren; onların mutluluk arayışlarına katkıda bulunmaya yönelik bir bilim dalıdır. İyi yaşam nedir sorusuna cevap arar. İnsanların güçlü yönlerine odaklanırlar ve hayatlarında iyi giden yönleri sorarlar.

POZİTİF PSİKOLOJİ TERİMİNİ İLK KULLANAN KİŞİ ABRAHAM MASLOW‘DUR.

Psikoloji ile farkı nedir?

Klasik anlamdaki psikoloji kişilerin sorunlarını ortadan kaldırma ve geçmişteki olumsuzları şimdiki anına taşımamaya yöneliktir. Hissettiği negatif duyguları minimalize edip, nötrlemek için çabalar. Pozitif psikoloji ise insanların ruhsal hastalıklardan nasıl kurtarılacağına çözüm aramaz. Artı yöne doğru ilerlemeye teşvik eder. Gelişmesi için yapabileceklerini gösterir. Toplumun bir çoğunluğu kendisini ne mutlu ne de mutsuz olarak görür. Psikolojik problemleri yoktur ama yine de mutsuzdurlar. Bunun sebebi amaç, doyum ve anlam eksikliği ile baş etmeleridir.

Klasik anlamdaki psikoloji kişilerin sorunlarını ortadan kaldırma ve geçmişteki olumsuzları şimdiki anına taşımamaya yöneliktir. Hissettiği negatif duyguları minimalize edip, nötrlemek için çabalar. Pozitif psikoloji ise insanların ruhsal hastalıklardan nasıl kurtarılacağına çözüm aramaz. Artı yöne doğru ilerlemeye teşvik eder. Gelişmesi için yapabileceklerini gösterir. Toplumun bir çoğunluğu kendisini ne mutlu ne de mutsuz olarak görür. Psikolojik problemleri yoktur ama yine de mutsuzdurlar. Bunun sebebi amaç, doyum ve anlam eksikliği ile baş etmek zorunda olmalarıdır.

Pozitif duygu ve değerlerin; hayatın farklı alanlarında başarıyı getirdiğini, pozitif duygulara yatkınlığı olan kişilerin tatmin edici bir aile hayatı ve ilişkilerinin yanında daha sağlıklı ve uzun bir yaşam elde ettiğini, daha yüksek gelir ve daha üstün iş performansı elde ettiğini göstermiştir. Bu yönüyle bakıldığında pozitif psikoloji yaklaşımının nihai amacının, insanın normal yaşamını daha tatmin edici bir duruma getirmek olduğu görülmektedir.

Polyannacılık diyebilir miyiz?

Polyannacılık psikolojide mutluluk oyunu olarak adlandırılır. Kişinin kötü bir olay üzerinden iyi bir ders çıkarması veya sorunlarını görmezden gelmesi durumudur. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmeyi seçmektir.

Pozitif Psikolojinin Polyannacılıktan farklı bir şey olduğunu söylemek gerekir. Pozifit Psikoloji yaşanılanların olumlu ve olumsuz tüm yönlerini görmek, olumsuzla mücadele edip, olumluya odaklanmayı hedeflemektedir. İnsanın güçlü ve olumlu yönlerini keşfetmesine olanak sağlar. Olanı kabul edip yaşamasını değil, daha iyisi oldurmanın yollarını aramasını destekler.

Pozitif psikolojinin çalıştığı konular nelerdir?

İyi yaşam bir süreçtir, bir varlık hali değil… – CARL ROGERS
 • Yaratıcılık
 • Akış
 • Motivasyon
 • Hayatın anlamı
 • Aşk, Romantik ilişkiler
 • Sosyal destek
 • Şükran duyma
 • Pozitif yaşlanma
 • İşe bağlılık
 • Sebatkarlık
 • Sosyal zeka
 • Travma sonrası gelişim
 • Umut, iyimserlik
 • Empati
 • Affedicilik
 • Öz-yeterlilik
 • Öz-saygı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir